Szybki kontakt: chrzan@penny-gondek.pl, komórka: +48 509 282 571, tel./fax: +48 71 398 32 10

Bezobsługowy kocioł do spalania odpadów drzewnych suchych i wilgotnych, sterowany mikroprocesorem. Urządzenie pracuje automatycznie. Wymaga jedynie wystarczającej ilości paliwa w silosie, lub zasobniku kotła. W przypadku jego braku nastąpi automatyczne wyłączenie kotła. Kocioł wyłącza się również w przypadku: spadku ciśnienia w obiegu grzewczym, uszkodzeniu kotła, pracy z parametrami mocy niezgodnymi z zadanymi. Kocioł spala odpady do wilgotności ok. 40%.

Kotły

Nasza oferta obejmuje kompletne wyposażenie kotłowni: opróżnianie silosu przy pomocy wygarniacza dobranego do rodzaju i ilości wykorzystywanego paliwa, lub uzupełnianie zasobnika kotła; transporter ślimakowy – zapewnia wymaganą ilość paliwa w komorze spalania; pełna automatyka kotła – zawiera zabezpieczenia i czujniki przeciwpożarowe: elektryczne, mechaniczne i termostatyczne (takie jak przeciw wybuchowi w kotle, przeciw cofnięciu płomienia do silosu lub zasobnika); dolna część kotła – palenisko wymurowane szamotem z wentylatorem powietrza pierwotnego (wszystko dobrze izolowane); górna część kotła – wymiennik – atestowane ciśnieniowe naczynie, które nie ma bezpośredniego kontaktu z płomieniem, co wpływa na znaczące wydłużenie jego żywotności; wentylator ciągowy; cyklonowy odpopielacz spalin; przewód odprowadzający spaliny; elektroniczne wyposażenie kotła – panel sterujący z mikroprocesorem i systemem sterującym; izolowany, nierdzewny komin w osłonie aluminiowej + montaż + uruchomienie + szkolenie obsługi.

Kotły