Szybki kontakt: chrzan@penny-gondek.pl, komórka: +48 509 282 571, tel./fax: +48 71 398 32 10

Pilarka optymalizująca KP 500

KP 500 – Piłą optymalizująca KP 500 Optim jest przeznaczony dla firm przemysłu drzewnego, które przetwarzają ogromne ilości drewna stawiając maksymalny nacisk na jakość i wydajność ich produkcji. Piła KP 500 przeznaczona jest do wycinania wadliwych fragmentów materiału oraz do optymalizacji ustalonych długości cięcia przy produkcji elementów okien i drzwi a także mebli drewnianych.
Solidny i mocny korpus pilarki zapewnia dokładne i szybkie cięcie poprzeczne drewna. Mechanizm posuwu materiału obrabiany z dużą prędkością i dokładnością wynoszącą +/- 0,3mm. Operator przeprowadza kontrolę wizualną danej sztuki materiału oznacza kredą wszystkie wadliwe fragmenty materiału. Materiał obrabiany jest kładziony na stół podawczy /przesuwny- pchany/ maszyny, gdzie jest automatycznie „skanowany”i przesuwany w celu cięcia. Przecięte części na wyjściu pilarki odpowiadają zadanym kryterium, za pomocą znaczników i ustalonych długości cięcia.
Zabezpieczenia znajdujące sie w maszynie, gwarantują bezpieczeństwo pracy na pile. Urządzenie spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa pracy i wynika z odpowiednich rozporządzeń oraz dyrektyw WE.

OPIS URZĄDZENIA
Urządzenie załadowcze (podające):

długość urządzenia podającego 4,2 m oraz wersja 6,2 m (gładki stół metalowy bez rolek)
lewa wersja maszyny (wejście materiał z prawej strony)
maksymalna masa obrabianego materiału na wejściu 75 kg
prędkość posuwu popychacza 1,5 m/s
tolerancja max. dokładność +/- 0,3 mm
czas pozycjonowania i cięcia – okooło 2,4 sek
materiał podający – jednostka napedzająca- pas zębaty 50mm,
SERVODRIVE + przekładnia planetarna
popychacz podnoszenia pneumatyczny dla odczytu długości materiału i
czytania wad materiałowych
docisk pneumatyczny na wejściu
wczytywanie oznaczeń zrobionych kredą oznaczających wady materiału wejściowego
automatyczne lub ręczne uruchamianie cyklu cięcia
nachylenie stołu 8°

Piła:

moc silnika 5,5kW (opcja 7,5 kW)
przenoszenie momentu obrotowego na wał za pomocą zębatego pasa o szerokości 30mm
szybkość przesuwu narzędzia do miejsca cięcia płynnie regulowana (sterowana elektronicznie)
docisk ciętego elementu
dobór włączania i wyłączania docisku wejściowego (docisk wyjściowy-opcja)
nachylenie stołu cięcia poprzecznego 8 °
panel sterowania – kolorowy ekran dotykowy LCD 15 ”
oprogramowanie sterujące SM OPTIMAL (system operacyjny Windows CE)
wyciszona obudowa
wyjściowy przenośnik- stół
długość stołu gładkiego 2 000 mm
pneumatyczna segregacja asortymentu (tzw. wyrzutnik)
materiał do cięcia jest automatycznie segregowany do boksów w
zależności od ustawienia obsługi

Podstawowe funkcje programu sterującego

optymalizacja długość
Najpierw użytkownik wprowadza długości i wymaganą liczbę sztuk w programie cięcia (wykazie elementów). W programie można podać długość przedniego i tylnego obcięcia – obcinania czób materiału. Maszyna automatycznie odmierza długość materiału, więc można wkładać materiał o różnej długości bez konieczności jego wcześniejszego sortowania. Na transporterze wyjściowym są pozycje do segregowania w zależności od długości materiału. Poszczególne siłowniki pneumatyczne (wyrzutniki) są uruchamiane w momencie, kiedy znajduje się przy nich element o zadanej długości. Segregowanie odbywa się przez zrzucanie do przygotowanych boksów.
Liczba zoptymalizowanej długości jest nieograniczona.

Jakościowe (odpady) optymalizacja

Obsługa dokonuje wizualnej oceny materiału, kredą oznacza miejsca z wadami, które należy wyciąć. Kreda zawiera substancję, na którą reaguje system tnący pilarki. Na podstawie oznaczeń wykonanych kredą oraz długości materiału wejściowego z programu cięcia są automatycznie wybierane kombinacje długości, które dla konkretnej założonej deski zapewniają najmniejszy możliwy odpad tak, aby zostało osiągnięte maksymalne wykorzystanie przetwarzanego materiału. Jeśli użytkownik wymaga jedynie wycinania wad, nie wprowadza do programu cięcia żadnych długości. Potrzebna ilość ciętych sztuk jest pilnowana przez program i po zakończeniu danego zadania w wybranym asortymencie, praca maszyny jest zatrzymywana, a użytkownik jest o tym fakcie informowany.
Na transporterze wyjściowym są pozycje do segregowania w zależności od długości materiału. Poszczególne siłowniki pneumatyczne (wyrzutniki) są uruchamiane w momencie, kiedy znajduje się przy nich element o zadanej długości. Segregowanie odbywa się przez zrzucanie do przygotowanych boksów.

Zdolność produkcyjna lini optymalizującej

Zdolność produkcyjna jest określona przez wymiary obrabianego materiału, jego jakość i asortymenty wyprodukowane. Do obliczeń danych o średniej prędkości załadunku 60 m/min., a prędkość jednego cyklu cięcia około 1,0 sekundy dla materiału o długości 5m, świerk, 30 x 90 mm​​, na 4 cięcia 1m zdolność produkcyjna wynosi 200 – 300m/godz.

Opcja przenośnika sortującego na wyjsciu

Tylny przenośnik sortujący z możliwośąią z podłużną segregacją do wielu boksów. Sytem ten działa na zasadzie elektronicznego pomiaru odległości i klasyfikacji do boksów za pomocą wyrzutników.
Dane techniczne

Ø tarczy piłowej

mm

500-550

moc silnika

kW

5,5 (7,5)

zapotrzebowanie mocy

kW

8 (10)

obroty silnika

min-1

4800

precyzja cięcia

mm

+/- 0,3

maksymalny przesuw materiału

m/min

120

zapotrzebowanie sprężonego powietrza

MPa

0,8

króćce odciągu trocin

mm

1×120

wysokość robocza (od powierzchni stołu)

mm

850

wysokość cięcia

mm

wg diagramu

wymiary maszyny

mm

wg rysunku

waga

kg

800


wersja wykonania maszyny prawej strony

Motor 7,5kW

Opcje na wejściu

wejściowy boczny docisk
Docisk palcowy – prostopadłość cięcia

przedłużenie tylnego stołu +1m (standard 2m)

sortujący transporter taśmowy- 3m

sortujący transporter taśmowy- 4m

sortujący transporter taśmowy- 6m

sortujący transporter taśmowy- 8m

wyrzutnik sortujący

skośny zbiorczy stół dla wyrzutnika sortującego- 2m

grzałka panelu sterowniczego oraz szafy sterowniczej

diagram ciecia kp eco

wymiary maszyny ze stołem wyjściowym gładkim

wymiary1

A

3200

4200

5200

6200

7200

B

1100

2100

3100

4100

5100


wymiary maszyny ze stołem wyjściowym pas transportowy

wymiary2

A

3200

4200

5200

6200

7200

B

2400

3400

4400

5400

7400

Doradztwo techniczne:

Mariusz Chrzan +48 509 282 571 chrzan@penny-gondek.pl